OUR City OUR Energy és una APP desenvolupada com a eina de transparència per a administracions públiques i organitzacions privades respecte als consums d’energia i aigua, de manera que mostra els consums i despesa en aquests subministraments dels edificis i instal·lacions d’una manera senzilla de veure i d’entendre.

Com funciona OUR City OUR Energy?

El funcionament és molt senzill. Les dades de consum s’actualitzen periòdicament (per exemple, una vegada al mes) a mesura que arriben les factures dels diversos subministranents (electricitat, gas, gasoil/biomassa, aigua, etc.). A partir d’aquí les noves dades s’incorporen als consums històrics i s’actualitzen les dades i gràfics de l’aplicació.

Quines dades puc veure a través d’OUR City OUR Energy?

A la primera pantalla, una vegada seleccionat el teu municipi o organització, pots escollir visualitzar entre:

  • Despesa total
  • Dades del consum d’Electricitat, gas, aigua i tots els subministraments que l’Ajuntament ha donat d’alta.
  • Dades per punt de consum
  • Emissions de CO2

Suggeriments

L’energia és transversal a pràcticament totes les activitats que es desenvolupen en una societat moderna. La manera com produïm l’energia, com la gestionem i com la consumim afecta a la qualitat de la democràcia, a l’ocupació, a l’economia, a l’accés als drets bàsics i per tant, afecta a la qualitat de vida de les persones i afecta també a la qualitat del medi que sosté la vida: el medi ambient.

 

El greu context ambiental al que hem de fer front (canvi climàtic, contaminació ambiental, pèrdua de biodiversitat, etc.) exigeix transitar cap a un model energètic basat en l’estalvi d’energia, en l’ús eficient de la mateixa i en fonts energètiques netes. L’enorme repte ens obliga a canvis socials disruptius a fi d’aturar l’enorme malbaratament energètic en el que s’assenta la nostra societat d’hiper-consumisme.

Per aquests motius i per la severitat del canvi climàtic, es requereix de manera urgent l’esforç de tots per instar a la societat a activar-se en una matèria tan estratègica.

IN2, Ecooo i l’ajuntament de Rubí s’han unit per donar una solució a aquestes problemàtiques amb ajuda d’un paquet de software per al control dels consums i despeses energètiques format per una aplicació per la gestió de les administracions públiques i les organitzacions privades i una APP d’ús públic per comunicar,  conscienciar i fer partícip a la societat d’aquests canvis.

25_3-2

Our City Our Energy ha estat desenvolupada per:

amb la col·laboració de:

© Tots els drets reservats Our City Our Energy